Special recovery stays

Some complications may last for several months after suffering from Covid-19. The most frequent are breathlessness, a reduced lung capacity, chronic fatigue syndrome, headaches, muscle and joint pain, a reduced physical and mental fitness, or complications of chronic diseases. The spas of the Karlovy Vary Region have long-term experience in rehabilitating pulmonary, metabolic, vascular, neurological diseases, as well as treating the locomotor system.
Play Video

Po prodělání onemocnění covid-19 mohou obtíže přetrvávat několik měsíců. Mezi ty nejčastější patří dušnost, snížená kapacita plic, únavový syndrom, bolesti hlavy, svalů a kloubů, nižší tělesná a psychická kondice či komplikace u chronických nemocí. Lázně Karlovarského kraje mají dlouhodobou zkušenost s rehabilitací plicních, metabolických, cévních, neurologických onemocnění i léčbou pohybového aparátu. 

CHOOSE YOUR THERAPEUTIC STAY AFTER SUFFERING FROM COVID-19

Come and regain strength thanks to the natural healing resources and spa procedures.

01/01      Photos gallery

Stays for strengthening immunity and regeneration of post covid condicion 2022

01/01      Photos gallery

Respiratory Recovery

01/01      Photos gallery

Respiratory Recovery

01/01      Photos gallery

Respiratory Recovery

01/01      Photos gallery

Respiratory Recovery

01/01      Photos gallery

Regeneration after COVID

01/01      Photos gallery

Complex cure